Muziek
Het was hard zwoegen in het weekend van 2 en 3 november jl.
toen de zang werd opgenomen voor de cd. Het kinderkoor "De Flits-
poppers" van Parnas (instituut voor kunstzinnige vorming) te Leeuwarden
stond onder leiding van Jildou Talman.
In totaal negen liedjes werden door het koor ingezongen. De titels van
de liedjes zijn: Met zijn allen in het ruimteschip; Blikje; Cntr. Alt Delete;
Zijn Wij Alleen; Hackers; Marketing/Bereikbaar zijn is niet altijd fijn;
Draadloos; Virtuele Werkelijkheid en Moeder Aarde.
Verder bevat de
cd een geluidseffect en een instrumentaal nummer
"Sprong in de tijd".
De muziek is heel gevarieerd; van gevoelige liedjes waar je kippevel van
krijgt tot lekkere swingmuziek.
De orkestband is gemixt in studio 't Fabryk te Giekerk.
De opnames en mix van de zang vonden plaats in Studio Wijnbergen te
Harlingen.

Door hieronder op één van de titels te klikken, kunt u enkele liedjes van de musical
beluisteren

1 Hackers
2 Met z'n allen in het ruimteschip

3 Zijn wij alleen
4 Virtuele Werkelijkheid
5 Blikje

6 Ctrl. alt Delete
7 Draadloos
8 Marketing

Foto: Jildou en het kinderkoor bezig met de soundcheck.